Stathelle menighetsråd


Bamble kirkelige fellesråd

Adresse: Rådhuset, 3970 LANGESUND - se kart
Telefon:
35 96 52 81 / 922 69 321
Epost: Bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no

Kasserer Stathelle MR

Tove Stiansen Hvalvik

Send epost

Leder St.MR + FR-leder.

Anne Karine Eriksen

Send epost

Medlem Stathelle MR

Thorunn Løkenberg Bjørnø

Send epost

Medlem Stathelle MR

Anne Marit Dalene

Send epost

Nestleder St.MR + Vara FR for Anne Karine

Marit Fadum Storaker

Send epost

Sekretær Stathelle MR + vara i FR for T. Bjørnø

Ragnhild Johanne Kristoffersen

Send epost

Vara Stathelle MR

Jeff Lyons

35 29 07 95

Send epost

Vara Stathelle MR

Audun Skår

Send epost

Vara Stathelle MR

Anton Birger Stensholdt

Send epost

Vara Stathelle MR

Roger Torstensen

Send epost