Søndagens gudstjenester

Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr. 6 2022

Les mer

 

Biskopens juleandakt

Les årets juleandakt av Biskop Stein Reinertsen.

Les mer

 

Etter Skoletid

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 5 2021

Les mer

 

Utleie av Stathelle Kirke

Reglement for utleie og utlån av Stathelle Kirke  

Les mer

 

Utleie av Bamble menighetshus

Utleie av lokale *På grunn av renoveringsarbeid på Bamble kirke vil Bamble menighetshus fungere som kirke fra 15. september 2021 til arb...

Les mer

 

Nye vedtatte gravferdsvedtekter

Les mer

 

Credo ungdomsklubb i Bamble menighetshus

Credo er en ungdomsklubb som drives av Bamble menighet og ungdommene selv.  Programmet for høsten 2022 er klart!

Les mer

 

SIMEN - Sammen i Menigheten

SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som kommer. På SIMEN gjør vi ikke forskj...

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 4 2021

Les mer

 

Konfirmant i Bamble, Herre eller Stathelle 2023?

Er du født i 2008? Har du tenkt å konfirmere deg i kirken? Påmeldingen til konfirmasjon i Bamble, Herre og Stathelle kirker er nå åpen. ...

Les mer

 

Baluba høstplan 2022

Kom å syng med oss i Barnekoret BALUBA.  Vi øver på Bamble menighetshus annenhver tirsdag.

Les mer

 

Kirkeforum for menn

Et lavterskeltilbud for menn i Stathelle kirke

Les mer

 

Debora Due Café

Velkommen til alle voksne damer.

Les mer

 

Tekstsamtaler

Velkommen til tekstsamtaler i Stathelle kirke

Les mer

 

Endring av konfirmasjonstidspunkt fra 2024

Langesund menighetsråd har vedtatt å endre tidspunkt for konfirmasjon fra vår til høst fra 2024 .

Les mer

 

Utbedring av Bamble kirke Del 3

Siden forrige oppdatering er foreløpig ferdigstilling vedr. utbedring av Bamble kirke satt til uke 7 i 2024.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 3 2021

Les mer

 

Utbedring av Bamble kirke del 2

Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd med Bamble kirke de siste ukene.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 2 2022

Les mer

 

Utbedring av Bamble kirke

I 2022 går Bamble kirke gjennom en større utbedring og skal være pakket inn mens det meste av arbeidet utføres.

Les mer

 

Fellesskapskvelder 2022

Velkommen til fellesskapskvelder  i Bamble menighetshus.

Les mer

 

Kirkeskyss - Stathelle

Trenger du hjelp med transport til kirken?

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 6 2021

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 5 2021

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 4 2021

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 3 2021

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 2 2021

Les mer

 

Menighetens årsmøte

Her finner du informasjon om Stathelle menighets årsmøte 2021.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 6 2020

Les mer

 

Visitasprotokoll fra bispevisitas i Langesund

Visitasprotokoll fra Bispevisitas i Langesund sokn 4. - 8. november 2020

Les mer

 

Tilhørighet i Den norske kirke

Alle tilhørige i kirken får brev om at de slettes fra medlemsregisteret 1. januar 2021

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 5 2020

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 4 2020

Les mer

 

Kirkens SOS trenger medarbeidere

Det er utfordrende, spennende og meningsfullt å være frivillig i Kirkens SOS – kanskje er dette noe for deg?

Les mer

 

Kronerulling for Gautefall fjellkirke

NÅ TRENGER GAUTEFALL FJELLKIRKE EN HÅNDSREKNING!

Les mer

 

@ - krøll

Aktivitetsklubb for barn i alderen 5-7 klasse

Les mer

 

Langesund Minigospel

Lyst til å synge, leke og danse ?  

Les mer

 

Stathelle menighets misjonsprosjekt

Stathelle Menighet undertegnet 2.april 2019 en 3-årig misjonsavtale med NMS med fokusland Thailand.

Les mer

 

Fellesrådets medlemmer

Bamble kirkelige fellesråd I Bamble kommune er det 3 menigheter/kirkesokn: Bamble og Herre sokn, Langesund sokn og Stathelle sokn.

Les mer

 

Personvern i Bamble-kirkene

Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk  General Data Protection Regulation , forkortet  GDPR ) er en forordning som skal s...

Les mer

 

Langesund menighet

Langesund kirke Kirkeveien 10 3970 LANGESUND Send epost Kontaktinformasjon Les menighetsbladet vårt her!  

Les mer

 

Bispevisitasforedrag november 2018 Stathelle Bamble og Herre menigheter

Les mer

 

Befaringsrapport før visitas i Bamble, Stathelle og Herre menigheter

Les mer

 

VIPPS AKSJON FOR Å FÅR MENNESKER Å DYR TIL JULEKRYBBEN

Bamble menighets appelerer folk til å være med å gi en sjerv til denne tomme stallen vi har fått i kirken vår. Vi har derfor startet en vip...

Les mer

 

Bamble menighets misjonsprosjekt "like mye verdt"

Problemet Barneekteskap er et globalt problem som rammer 1 av 5 jenter. Det betyr at en jente står barnebrud hvert tredje sekund. Det ...

Les mer

 

Givertjeneste for ungdomsarbeider

Vi trenger givere til våre stillinger i barne- og ungdomsarbeidet i Bamble, Herre og Stathelle menigheter.

Les mer

 

Velkommen til Bamble menighet

Vi er en menighet som favner alle fra Høgenheitunnelen i nord til Dørdal i sør.

Les mer

 

Bamble kirke

Bamble kirke ligger vakkert til ved E-18 ca. 5 km syd for Grenlandsbrua. 

Les mer

 

Olavskirken

Like ved Bamble kirke ligger de restaurerte ruiner av en gammel middelalderkirke.

Les mer

 

Søke etter dødsannonser

Les mer

 

Bamble Menighet er medeier i Media Gruppen Grenland

Les mer

 

Vi har VIPPS

Du kan nå betale med VIPPS i kirkene i Bamble.

Les mer

 

IKKE kast blomsterløken!

Aktive damer på Herre ønsker å bevare blomsterløkene du tar opp fra gravstedet ditt og gi dem nytt liv et annet sted.

Les mer

 

Byggmester Jørgensens legat

STIPEND  - Støtte til ungdom under utdanning.

Les mer

 

Søk i Kirkearkivet

Les mer

 

Våre Kirker

Våre kirker i Bamble kommune

Les mer

 

Invielse av Stathelle nye kirke

Les mer

 

Stathelle kirke feiret 50-årsjubileum

Stathelle kirke feiret 50-årsjubileum Kristi himmelfartsdag, torsdag 29. mai 2014.

Les mer

 

Givertjenesten

Du kan være med å gi til arbeidet i Langesund menighet! 

Les mer

 

Maria-kapellet – en perle som vi kunne brukt mer!

Mange veifarende blir overrasket når de finner dette enkle, stille kapellet i ruinene ved Bamble kirke.

Les mer

 

Misjonsprosjektene

Langesund menighet støtter to misjonsprosjekt i Mali, - et gjennom NMS og et gjennom Normisjon

Les mer

 

Litt om Langesund menighet

Kjærlighet i Ord og handling!

Les mer

 

Langesund kirke

Gamle og nye Langesund kirke.

Les mer

 

Herre kirke

"Herrevasdragene" er et fellesnavn på to elver (Gyteelva og Bolvikelva) som møtes og renner ut i Frierfjorden.

Les mer