Langesund


Langesund menighets visjon er KJÆRLIGHET I ORD OG HANDLING. Menigheten ønsker å bygge sin virksomhet på Guds godhet der alle kan  kjenne seg velkomne og føle seg betydningsfulle. Menigheten ønsker å bygge på gode og ærlige relasjoner med et liv i nærhet til Jesus for å styrke egen tro, utvikle relasjoner for å styrke fellesskapet og vokse som menighet. "Åpen, ærlig og engasjert" er menighetens kjerneverdier. 

Under ser dere våre aktuelle nyheter.

Les menighetsbladet her!

 

 

Søndagens gudstjenester

Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr. 6 2022

Les mer

 

Biskopens juleandakt

Les årets juleandakt av Biskop Stein Reinertsen.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 5 2021

Les mer

 

SIMEN - Sammen i Menigheten

SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som kommer. På SIMEN gjør vi ikke forskj...

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 4 2021

Les mer

 

Endring av konfirmasjonstidspunkt fra 2024

Langesund menighetsråd har vedtatt å endre tidspunkt for konfirmasjon fra vår til høst fra 2024 .

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 3 2021

Les mer

Se flere saker