Bamble


Bamble menighets visjon er - ALLE ER VELKOMMEN! Dette ønsker vi å legger vekt på i alle våre møtepunkter i menigheten. Menighetens verdier er Likeverd – raushet – omsorg – troverdighet. Vi ønsker å vise at det er plass til et mangfold av ulike personligheter som går mot det samme målet.

 

 

Menigheten ønsker å nå alle innbyggere i soknet fra de aller minste til de som er i livets avslutting. Innenfor alle alderstrinn ønsker vi å samle mennesker til å bli kjent med vår frelser, komme til tro på ham, og i fellesskap oppmuntre hverandre i trua inntil vi møter ham ansikt til ansikt.
 

 

Søndagens gudstjenester

Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

 

Biskopens juleandakt

Les årets juleandakt av Biskop Stein Reinertsen.

Les mer

 

Utleie av Bamble menighetshus

Utleie av lokale *På grunn av renoveringsarbeid på Bamble kirke vil Bamble menighetshus fungere som kirke fra 15. september 2021 til arb...

Les mer

 

Credo ungdomsklubb i Bamble menighetshus

Credo er en ungdomsklubb som drives av Bamble menighet og ungdommene selv.  Programmet for høsten 2022 er klart!

Les mer

 

SIMEN - Sammen i Menigheten

SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som kommer. På SIMEN gjør vi ikke forskj...

Les mer

 

Konfirmant i Bamble, Herre eller Stathelle 2023?

Er du født i 2008? Har du tenkt å konfirmere deg i kirken? Påmeldingen til konfirmasjon i Bamble, Herre og Stathelle kirker er nå åpen. ...

Les mer

 

Baluba høstplan 2022

Kom å syng med oss i Barnekoret BALUBA.  Vi øver på Bamble menighetshus annenhver tirsdag.

Les mer

 

Fellesskapskvelder 2022

Velkommen til fellesskapskvelder  i Bamble menighetshus.

Les mer

Se flere saker