Bamble


Bamble menighets visjon er - ALLE ER VELKOMMEN! Dette ønsker vi å legger vekt på i alle våre møtepunkter i menigheten. Menighetens verdier er Likeverd – raushet – omsorg – troverdighet. Vi ønsker å vise at det er plass til et mangfold av ulike personligheter som går mot det samme målet.

 

 

Menigheten ønsker å nå alle innbyggere i soknet fra de aller minste til de som er i livets avslutting. Innenfor alle alderstrinn ønsker vi å samle mennesker til å bli kjent med vår frelser, komme til tro på ham, og i fellesskap oppmuntre hverandre i trua inntil vi møter ham ansikt til ansikt.
 

 

Barnas påske - LEGOkonkurranse

Lag påskehistorien i lego, ta bilde og vær med i trekningen av en premie!

Les mer

 

Barnas påske - for deg som går på skolen

Bli kjent med hvorfor vi feirer påske! Her kan du lese, se film, spille, gjøre morsomme oppgaver eller lage noe fint. Send e-post med bild...

Les mer

 

Barnas påske - for deg som går i barnehagen

Bli kjent med hvorfor vi feirer påske! Her kan du lese påskefortellingen, synge, gjøre morsomme oppgaver eller lage noe fint.

Les mer

 

Vi er her. Alltid. Også nå.

Tjenesten vår er flyttet til kvalitetssikrede hjemmekontor, og er feremdeles åpne - for alle som trenger noen å snakke med.

Les mer

 

Tiltak - Koronavirus (Oppdatert 13. mars)

Avlysning av ALLE tiltak og arrangementer ut mars måned.

Les mer

 

Baluba Vårplan 2020

Kom å syng med oss i Barnekoret BALUBA.  Vi øver på Bamble menighetshus annenhver onsdag.

Les mer

 

SIMEN - Sammen i Menigheten

Annen hver onsdag er det  SIMEN-treff i Langesund kirke.

Les mer

 

Fellesskapskvelder

Velkommen til fellesskapskvelder  i Bamble menighetshus.

Les mer

Se flere saker