Bamble og Herre


Bamble og Herre menighets visjon er - ALLE ER VELKOMMEN! Dette ønsker vi å legger vekt på i alle våre møtepunkter i menigheten. Menighetens verdier er Likeverd – raushet – omsorg – troverdighet. Vi ønsker å vise at det er plass til et mangfold av ulike personligheter som går mot det samme målet.

 

 

Menigheten ønsker å nå alle innbyggere i soknet fra de aller minste til de som er i livets avslutting. Innenfor alle alderstrinn ønsker vi å samle mennesker til å bli kjent med vår frelser, komme til tro på ham, og i fellesskap oppmuntre hverandre i trua inntil vi møter ham ansikt til ansikt.
 

SIMEN Bamble-logo

SIMEN - Sammen i Menigheten

SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som kommer. På SIMEN gjør vi ikke forskj...

Les mer

Kirketeater

Velkommen til kirketeater "Noas Ark" i Stathelle kirke 30. september kl. 12.00.

Les mer
Syngende barn på tangenter med flere instrumenter.

Baluba høstplan 2023

Kom å syng med oss i Barnekoret BALUBA.  Vi øver på Bamble menighetshus annenhver tirsdag.

Les mer

Fellesskapskvelder 2023

Velkommen til fellesskapskvelder  i Bamble menighetshus.

Les mer
Credo Bamble-logo

Credo ungdomsklubb i Bamble menighetshus

Credo er en ungdomsklubb som drives av Bamble menighet og ungdommene selv.  Datoer for høsten 2023 er klar.

Les mer

Utleie av Bamble menighetshus

Utleie av lokale *På grunn av renoveringsarbeid på Bamble kirke vil Bamble menighetshus fungere som kirke fra 15. september 2021 til arb...

Les mer

Kirkens SOS trenger medarbeidere

Det er utfordrende, spennende og meningsfullt å være frivillig i Kirkens SOS – kanskje er dette noe for deg?

Les mer

Kronerulling for Gautefall fjellkirke

NÅ TRENGER GAUTEFALL FJELLKIRKE EN HÅNDSREKNING!

Les mer
Se flere saker