Stathelle


Stathelle menighet sin visjon lyder «Forskjellige – sammen om noe stort». Den Norske kirke har som visjon «Mer himmel på jord». Legger du sammen dette sentrale og lokale blir det et vitnesbyrd om at vi vil være en misjonerende, tjenende og åpen kirke, som i kjærlighet til vår neste, og i kraft av vårt mangfold, bærer evangeliet om Jesus.

Her kan du se nyheter fra Stathelle menighet.
 

 

Søndagens gudstjenester

Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

 

Biskopens juleandakt

Les årets juleandakt av Biskop Stein Reinertsen.

Les mer

 

Etter Skoletid

Les mer

 

Utleie av Stathelle Kirke

Reglement for utleie og utlån av Stathelle Kirke  

Les mer

 

SIMEN - Sammen i Menigheten

SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming, men er åpent for alle som kommer. På SIMEN gjør vi ikke forskj...

Les mer

 

Konfirmant i Bamble, Herre eller Stathelle 2023?

Er du født i 2008? Har du tenkt å konfirmere deg i kirken? Påmeldingen til konfirmasjon i Bamble, Herre og Stathelle kirker er nå åpen. ...

Les mer

 

Kirkeforum for menn

Et lavterskeltilbud for menn i Stathelle kirke

Les mer

 

Debora Due Café

Velkommen til alle voksne damer.

Les mer

Se flere saker